மனநலம் – ஆரோக்கிய வாழ்வின் அடிப்படை

Courtesy: Sahana, Consultant Psychologist, Ahana Hospitals

மனநலம்

உலக சுகாதார மையத்தின் கூற்றுப்படி ஆரோக்கியம் என்பது உடல் மனநலன் மற்றும் நோயற்ற நிலையே ஆகும்.

எண் சாண் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானம் என்ற பழமொழிகேற்ப்ப ஆரோக்கியமான வாழ்வு என்பது மனநலத்தில் இருந்தே துவங்குகிறது. 

ஒருவர் மனநலத்துடன்  இருந்தால் அதுவே உடல்நலன், நோயற்ற நிலையை உத்திரவாதபடுத்தும்எனவே ஒவ்வொருவரும் முதலில் பேண வேண்டியது மனநல ஆரோக்கியமே ஆகும். குழந்தை பருவம் முதல் முதுமைப் பருவம் வரை மனதளவில் நாம் பல மாறுதல்களுக்கு உள்ளாகிறோம்.

Anorexia Nervosa

Courtesy: Nuzhat basheer, Consultant psychologist, Ahana Hospitals

Eating DisorderFood is an essential part of our lives, so much so that we don’t pay a second thought to it. Our bodies themselves give us reminders to eat by signaling us through growling stomachs. And it’s not just a means of survival anymore; it is an indulgence and an experience for some of us. Some people travel all over the world to experience a wide variety of food but for those of us on a budget and time restraint, we just need to tap on our smartphones and we can have anything we are in the mood for delivered to us within an hour or less.

While all of us have routine meal times and prefer specific types of food, there are some of us who have problems with regular eating habits. Anorexia Nervosa is a disorder in which people see themselves as fat despite the fact that they are severely underweight.

Selfie

Selfie AddictionIt doesn’t need a definition. Everybody knows what it means. People young and old find it interesting and fun to take selfies and share them with people. The culture is so popular, that most smartphones advertise their selfie camera rather than their internal storage capacities. Numerous apps are there to get that perfect selfie shot with interesting filters and fun modifications. Social media is flooded with selfies every day. Recent studies report says that young millennials love selfies and are adventurous in posting selfies in novel settings that are sometimes too dangerous. In fact, a survey in 2016 showed that among 127 selfie-related deaths, India ranked first with 76 deaths. Normal routine, important events, and vacations are instantly shared on social media with selfies.

Happy Families

Courtesy: Mrs. Sharmila Siraj, Consultant Psychologist

There is an old say that “Marriages are made in Heaven” I strongly believe that it doesn’t work the same way anymore

The Modern Millennial New say goes like this that “Marriages are made only in Relationships”.

These days we read that people are working longer hours to avoid being with their families. We hear that divorce rates have hit a record high.

Extended families don’t exist and elderly family members in need are cast aside. Meanwhile, children are out of control doing things that boggle the imagination. We have family averse population culture and we are in danger of having a family averse culture.

மன பிறழ்ச்சிக் குறைபாடு

Courtesy: Mr. Gopi Rajendhiran, Consultant Psychologist

14 வயதான சிறுமி கார்த்திகா 2 வாரங்களுக்கு முன் ஆங்கிலத் தேர்வு எழுதிக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென அதிக தலைவலியோடு மயங்கி விழுந்து உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டாள். உடல் மற்றும் நரம்பியல் பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளித்த பிறகும் அவளுக்கு தொடர் தலைவலியும் மயக்கமும் ஏற்படவே  மனநல மருத்துவரிடம் அழைத்துவரப்பட்டாள். உளவியல் ஆய்வில் 10ம் வகுப்புப் பொதுத்தேர்வில் நல்ல மதிப்பென் வாங்குவாள் என்று அவளுடைய பெற்றோரும் ஆசிரியரும் அவள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை நிறைவேற்ற முடியுமா எனும் ஆழ்மன பயத்துடன் கூடிய ஒரு பெரும் போராட்டத்தை  எதிர்கொள்ளும் உண்மை தெரியவந்தது. அதை வெளியில் சொல்ல முடியாத ஆழ்மன போராட்டம் ஒரு சமயத்தில் அதீத தலைவலியாக வெளிப்படுகிறது. தகுந்த உளவியல் சிகிச்சை மற்றும் மனநல ஆலோசனைக்குப்  பின்னர் 480 மதிப்பெண்கள் பெற்று தற்போது மேற்படிப்பை தொடர்கிறாள்.

Signs of suicide is not a weakness. It’s a cry for help..!

Courtesy: Ms.Ayswarya, Associate Psychologist, Ahana Hospitals

I have to get through this exam…There is no other option….

Mr. A is a 17 year old boy who is an intelligent and multi-talented person. His parents have dreams about his career and invested their hope on his education which caused more expectations to Mr. A. He is having interested in both academics and sports, but his parents had high expectation on his academic performance and not allowing him for play activities. Mr. A is a good “Athlete” in his childhood days. From his childhood, Mr. A don’t have much peer circle due to his restricted parenting style, so Mr. A had a rare chance to express his wills and feelings, this made Mr. A to developed lack of disclosure towards his parents.

Now Mr. A completed his 12th standard with great marks, then he attended the entrance examination for his “only preferred goal”.

PUBG Addiction

Courtesy: Ms.Meenakshi, intern

In the year 2000, Battle Royale is released – a Japanese film that follows the lives of a group of high schoolers who are forced to fight to their deaths by the Japanese government. Fast forward to 2018 and PlayerUnknown’s BattleGround (PUBG) is released and it caters to the perfect audience of a generation of screen addicts. In the game, up to one hundred players parachute onto an island and have to fight each other till only one of them survives. The game involves scavenging for weapons and grotesque violence as the players attempt to kill each other and win something called a Chicken Dinner. The phrase “Winner Winner Chicken Dinner” has been popularly associated to the game.

What started out as a harmless game eventually became very addictive and has even led to the death of a 16 year old in Madhya Pradesh. What is it that PUBG has that the previous video games did not have?

How does Blasphemy OCD feels?

Courtesy: Ms. Meenakshi, Intern, Ahana Hospitals

I need to go to the Church 16 times a day, or else God will kill my child.

This is the thought that brings 28-year-old Mrs. M to the hospital.

“Every day I have repetitive thoughts about going to the Church 16 different times. If I don’t go, I fear that my children will die a horrible and sudden death at the hands of God. These thoughts have completely stopped me from going about my day and doing my work. In fact, I haven’t been to work at all in the past 3 months. I understand how illogical I sound when I say this, but when I try to resist these thoughts, I start feeling very uneasy and restless. Sometimes I experience difficulty in breathing, and it takes me around 5 minutes to calm down. I really want these thoughts to leave my head. I feel stuck in life.”

Anxious Avoidant Personality

Courtesy: Mrs. Bijulakshmi, Counselling Psychologist

Anxious avoidant personality

Mr. A is an intelligent person. He is described as being aloof and distant by his friends and colleges. He never comes for parties or for gatherings where he is likely to meet people on an intimate level. He has turned down a promotion because it entitled a possible change of place, with increased responsibilities. He reasoned that he will not be able to handle the situations and that he was comfortable in his present situation. His wife and kids accuse him of not spending time with them even when on holidays. He avoids situations that are new to him and cannot be persuaded to try new things. His wife says, “I will not like it, I will not be able to do it” are his usual words to anything new. He plans his routine very carefully and gets intensely anxious, angry or upset for even minute changes.

A Mother’s Tale

Courtesy: Nargis Farouk, Psychologist & Trainer

DyslexiaThe birth of the first baby is a very happy and special occasion in a woman’s life. If the baby is the first grandchild in the family, then the emotions are overflowing. Such was the situation when Rohit was born. Each stage of development was a wonder, from the appearance of the first tooth to the first step he took, and my God when he uttered his first-word ‘MaMa’, the oohs and ahhs from the family was astounding. He was very active rather hyperactive exhilarating wouldn’t sit in one place.

Gradually, Rohit was introduced to picture/alphabet books and it was like he had recorded the rhymes in his head, he literally sang all the time.